Mitä on Perhefutis? 

Perhefutis on lapsen ja vanhemman yhteinen, suosittu harrastus, jossa nautitaan liikunnasta monipuolisesti ja turvallisesti ilman suorituspaineita. Toiminta on yhteistä oppimista ja oivaltamista kiireettömässä ilmapiirissä. Lapselle toiminta tarjoaa aikuisen jakamattoman huomion. Vanhemmalle Perhefutis on mahdollisuus rentoutua arjen kiireen keskellä yhteisen tekemisen parissa. Valtakunnallinen Perhefutis-toiminta on osa Palloliiton Volkswagen-yhteistyökumppanuutta. 

Lohjan Pallon perhefutiksen tavoitteet

Tukea lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta:

-Seura haluaa vahvistaa erityisesti lasten ja nuorten liikunnan harrastamista ja tarjota mahdollisuuden sellaiseen liikunnan riemun kokemiseen, että lapsi haluaa pysyä harrastuksen parissa pitkään. Joukkuepelit ja yhdessä leikkiminen antavat mahdollisuuksia yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen ja opettavat toisten huomioon ottamista. Perheliikunnan avulla lapset ja vanhemmat voivat monipuolistaa ja syventää keskinäistä vuorovaikutustaan. Joukkuepeleissä lapsi voi oppia esimerkiksi sääntöjen noudattamisen, reilun pelin ja myötätunnon merkityksen 

Oppia motorisia perusliikuntataitoja ja tukea lapsen oman kehon hahmottamista. Vahvistaa ja tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa sekä lisätä liikunnallisen elämäntavan omaksumista jo lapsuudessa.

-Lasten liikuntataidot, liikkuvuus ja liikehallinta kehittyvät ensimmäisen kymmenen elinvuoden aikana. Kaikkein kriittisin vaihe on päiväkoti-ikäisenä ja aivan alakoulun alussa – silloin on tärkeää, että lapsi liikkuu monipuolisesti ja hänelle kertyy eri tavoin haastavaa päivittäistä fyysistä aktiivisuutta. Hyvin suunniteltu liikunta voi vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa tai ainakin liikuntaan liittyvää minäkuvaa. Tämä edellyttää kuitenkin hyvien kokemusten ja palautteen saamista liikunnasta – muuten liikunta saattaa olla jo pienelle lapselle ikävä kokemus ja se voi estää lasta innostumasta ponnisteluja vaativista peleistä ja leikeistä. 

Laajentaa seuran harrastustoimintaa, jotta yhä useampi lapsi voisi harrastaa jalkapalloa

Lohjan Pallo haluaa olla mukana kantamassa yhteiskuntavastuuta. Seuramme tärkein yhteiskuntavastuullinen tehtävä on mahdollistaa yli 500 lapsen ja nuoren jalkapalloharrastus. Haluamme mahdollistaa kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuudet harrastaa ja nauttia liikunnan ilosta. 

Seura haluaa tavoittaa tavanomaisen urheilu- ja harrastustoiminnan ulkopuolelle jääneitä lapsia, sillä liikunnallinen elämäntapa opitaan ja omaksutaan lapsuudessa. Laajempi toiminta varmistaa myös sen, että tilaa ja mahdollisuuksia on monenlaisille ja eri tavoitteen omaaville lapsille ja nuorille. 

Ilmoittaudu perhefutikseen!

Kenelle?

  • Liikunnasta (ja pallosta) innostuneille lapsille vanhempansa tai muun tutun aikuisen kanssa. Osallistuminen ei ole niin lapsen ikään sidoksissa, mutta toiminta on suunniteltu 2- vuotiaasta eteenpäin, alle kouluikäisiin.

Hinta?

  • 25€ / kuukausi
  • Voit kokeilla toimintaa maksutta kahden viikon ajan!

Missä ja koska?

  • Mäntynummen liikuntasalissa Torstaisin klo 17.30-18.30
     
  • 14.12.2023 asti ja 11.1.2024 - 18.4.2024
     

Miten mukaan?

 

Perhefutiksen tapahtumat